Келгусида расмий меҳнат стажига эга бўлмаган аёллар энг кам пенсия миқдорини олади, улар ижтимоий заиф ва ҳимояланмаган
10 октябрь 2019 43 0
Жамият
Кўп ўқилганлар
Кун суратибарча суратлар
Мулоҳазабарчаси
Биз Facebook дамиз
Мобил репортёр
Янгилик борми? Бизга жўнатинг!